Jaký cizí jazyk se naučit?

Možná si teď kladete otázku, jaký cizí jazyk se naučit. Vzhledem k tomu, že jazyků existuje více než 7000, na ni není jednoduchá odpověď. Při výběru cizího jazyka je potřeba zvážit, k čemu budeme jazyk používat (pro práci nebo pro zábavu), jestli už nějaký cizí jazyk ovládáme, k jakým zemím máme vztah, co nás baví apod. Pojďme se nyní podívat podrobněji na několik faktorů, které můžeme vzít při výběru cizího jazyka v potaz.

Jazyky podle počtu mluvčích

Jedním z hlavních faktorů, které bychom měli zohlednit, je, nakolik pro nás bude cizí jazyk užitečný. Zde se nabízí zvolit cizí jazyk podle toho, kolik jím na světě mluví lidí. Na následující tabulce, ve které jsou cizí jazyky seřazeny podle celkového počtu počtu (tzn. rodilí + nerodilí mluvčí), vidíme, že nejvíce mluvčích na světě má čínština, následovaná angličtinou a španělštinou.

Seznam jazyků podle celkového počtu mluvčích

1. Čínština 1 310 milionů
2. Angličtina 942 milionů
3. Španělština 570 milionů
4. Arabština 385 milionů
5. Hindština 380 milionů
6. Ruština 260 milionů
7. Bengálština 259 milionů
8. Portugalština 250 milionů
9. Malajština 250 milionů
10. Francouzština 220 milionů

Znamená to, že bychom se všichni měli začít učit čínsky? Pokud se čínsky skutečně naučíte, získáte na trhu práce obrovskou výhodu. Čínská ekonomika neustále roste a v čínském tradičním obchodním prostředí je znalost čínštiny v podstatě nutností. Na druhou stranu pokud se do Číny nechystáte, Číňané jsou vám nesympatičtí a čínské jídlo vám nechutná, asi to pro vás nebude ta pravá volba, protože čínštinu využijete v podstatě jen v Číně nebo při obchodování s Čínou. Čínština není (alespoň zatím) univerzálním jazykem, kterým byste se mohli kdekoliv domluvit. V posledních letech ovšem narůstají počty čínských turistů přijíždějících do Česka a můžete ji tedy využít i zde.

Na druhém místě stojící angličtina je univerzálním jazykem, kterým se dnes dorozumíte téměř po celém světě. Domluvíte se s ní nejen ve většině turistických oblastí, ale také v mezinárodním obchodě. Angličtinu se dnes děti učí od útlého věku všude po světě, lze tedy předpokládat, že užitečnost její znalosti ještě poroste. V mnoha zemích zejména západní Evropy se její znalost již považuje za automatický standard. Angličtina nám vládne také kulturně, naprostá většina zahraničních filmů v našich kinech i televizi pochází z hollywoodské produkce, stejně tak jako většina zahraničních knih na pultech českých knihkupectví. Angličtina je také jazykem internetu a díky její znalosti se můžete dostat k informacím a zdrojům, ke kterým byste se v češtině nikdy nedostali. Dobrá znalost angličtiny vám tedy ulehčí nejen hledání práce, ale využijete ji při cestování, kultuře i seberozvoji.

Podobně i španělština nacházející se na třetím místě je univerzálnější než čínština. Domluvíte se s ní nejen ve Španělsku, ale také ve velké části jižní Ameriky a díky velkému množství přistěhovalců i v některých oblastech USA. Znalost španělštiny vám navíc díky její příslušnosti k románským jazykům může velmi usnadnit porozumění i studium dalších románských jazyků (italština, francouzština, portugalština, rumunština), jelikož si jsou všechny tyto jazyky velmi podobné.

Paradoxně znalost některého z nejrozšířenějších jazyků nemusí být taková výhra, protože jej bude ovládat více lidí a trh je jimi relativně nasycen (samozřejmě záleží na konkrétní oblasti). Proto může být z hlediska uplatnění na trhu práce daleko zajímavější naučit se cizí jazyk, který tolik lidí neovládá a který se běžně ve školách neučí (například severské jazyky).

Nedostatkové jazyky v ČR

Dále je dobré vzít v potaz současnou situaci na trhu práce, na kterém se budeme o práci ucházet. V Česku je například dlouhodobě nedostatek uchazečů o práci se znalostí německého jazyka, zejména (ale nejen) v technických oborech.

Podle šetření ABSL chybí v ČR pracovníci se znalostí němčiny, holandštiny, skandinávských jazyků nebo maďarštiny. Znalost požadovaného jazyka zvyšuje uchazeči o práci nástupní plat i o 15%.

Stejně tak má pro nás stále velký potenciál ruština. Nejen, že se s ní domluvíte v zemích bývalého sovětského bloku (Rusko, Polsko, pobaltské země, Ukrajina, kavkaz, Rusko), ale rusové navíc tvoří velkou část zahraničních turistů navštěvujících Česko a můžete ji tak dobře využít při práci v cestovním ruchu.

Ať už si vyberete kterýkoliv jazyk, tak v ČR stále platí, že pokud budete jazyk skutečně ovládat, dostanete se do úzké skupiny schopných a máte výhodu oproti ostatním. Češi jsou totiž ve znalosti cizích jazyků v evropském srovnání podprůměrní a stydí se mluvit. Ani po mnoha letech studia cizích jazyků ve škole je neovládají.

Podle obtížnosti

Studenty také často při výběru cizího jazyka zajímá jeho náročnost. Ta je ovšem do jisté míry subjektivní a těžko se hodnotí. Při posuzování obtížnosti hraje roli do jaké jazykové skupiny jazyk patří, jaký používá psací systém, jakou má gramatiku a výslovnost. Nám Čechům se tedy budou jevit jako snadnější jazyky slovanské, jazyky používající latinku a jazyky s podobnou výslovností. Ve výslovnosti je Čechům blízká např. italština.
Roli hraje také to, nakolik je nám blízká jeho kultura a v neposlední řadě, jestli už nějaký cizí jazyk ovládáme.

Podle vašich zájmů

Některé jazyky souvisejí s různými obory nebo činnostmi. Tak například pokud vás zajímá klasická hudba, můžete se učit italsky, pro cestovní ruch se hodí angličtina, strojírenství němčina, kuchařům by se mohla hodit francouzština apod.

Nezapomínejte na to hlavní – tak jako u všech jiných činností i při studiu cizích jazyků platí, že pokud chcete uspět, musí vás proces studia bavit. Proto je důležité vybrat si cizí jazyk, který se vám líbí, máte vztah k jeho kultuře nebo vás zajímá nějaká oblast, která je s tímto jazykem spojená. Díky tomu budete ke studiu lépe motivovaní a bude pro vás snazší překonat překážky ve studiu, pokud se vyskytnou.

Závěrem

Znalost jazyka výrazně zvyšuje vaše možnosti na trhu práce a zpřístupňuje vám mezinárodní pracovní příležitosti. I kdybyste cizí jazyk nevyužili přímo v práci, vypadá dobře ve vašem životopise – říká o vás, že jste schopni se učit nové věci a tím automaticky získáváte plusové body. V dnešní době se jako univerzální cizí jazyk nabízí angličtina, ale znalost jakéhokoliv cizího jazyka je pro vás přínosná. Myslete na to, že učení se cizímu jazyk je vytrvalá činnost, nenaučíte se jej přes noc. Proto si vyberte takový, který vás něčím oslovuje, abyste u něj vydrželi.

Jaký cizí jazyk se učíte vy? Podle čeho jste jej zvolili? Co podle vás hraje největší roli při úspěšném studiu? Sdílejte své zkušenosti v diskuzi a inspirujte ostatní čtenáře!

Dát článku like

Začněte studovat ještě dnes

I cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem. Udělejte ten Váš k ovládnutí cizích jazyků již dnes. Zapomeňte na drahé kurzy za desítky tisíc. Naši knihu koupíte za cenu jedné večeře.

Ovládni cizí jazyk koupit

Ebook

Obdržíte všechny formáty - epub, mobipocket, pdf.
Přečtěte si knihu na PC, tabletu, mobilu nebo čtečce.

Nebudete-li s knihou spokojeni,
vrátíme Vám peníze.
Bez otázek.

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.